Zoeken
Breda - Gerechtsgebouw 0118.jpg

Gerechtsgebouw Breda

Nieuwbouw gebouwgebonden (netwerk)installaties

Breda heeft een nieuw gerechtsgebouw. Het samenwerkingsverband InBalans (waaronder Homij) realiseerde de nieuwe huisvesting en facilitaire voorzieningen voor de Rechtbank, het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Kinderbescherming in Breda. Homij was verantwoordelijk voor de gebouwgebonden installaties en Homij Networks voor het uitgebreide gebouwgebonden netwerk, bestaande uit zowel actieve als passieve apparatuur. Meer specifiek betreft het patchkasten, cat- aansluitingen, glasvezelverbindingen en switches voor het netwerk.

Ontwerp

Het gerechtsgebouw is een aansprekend, eigentijds gebouw. Een samenhangend geheel, bestemd voor drie afzonderlijk herkenbare organisaties. Gezagwekkend, maar tegelijk ook toegankelijk en gelegen in een veilige omgeving. Drie organisaties onder één dak, goed bereikbaar voor de burger en de medewerkers, met uitnodigende faciliteiten zoals spreekkamers, overlegplekken en een koffiecorner. Het delen van een gebouw en faciliteiten zoals de portier, beveiliging, vergaderfaciliteiten en catering levert synergievoordelen op. Om de onafhankelijkheid te waarborgen, zijn de kantoorruimtes van de drie organisaties gescheiden. Na een centrale entree met een aantal gezamenlijke faciliteiten hebben de drie organisaties ook ieder hun eigen publieksruimtes.

Verbinding

Het gerechtsgebouw vormt het centrale punt in alle ontwikkelingen ten westen van het NS-station Breda, op de hoek Belcrumweg/Stationslaan. Door haar krachtige en open uitstraling maakt het gebouw de verbinding tussen de bestaande stad en het in ontwikkeling zijnde Stationskwartier. Het gerechtsgebouwpark is een waardevolle aanvulling op het gerechtsgebouw, de buitenruimte en de stad. De totale oppervlakte van het gerechtsgebouw bedraagt circa 33.000 m² bruto vloeroppervlakte exclusief een parkeervoorziening en terreininrichting.

Contractvorm & opdrachtgever

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft InBalans de opdracht gegeven, middels een DBFMO-contract. InBalans is 30 jaar verantwoordelijk voor het ontwerp, bouw, financiering en onderhoud van het nieuwe gebouw, alsook de facilitaire dienstverlening. Binnen deze contractvorm is het van belang dat intensief wordt samengewerkt tussen de verschillende disciplines (bouwkundig, installatie technisch, exploitatie technisch en proces technisch) en tussen de verschillende fasen (ontwerp, uitvoering, onderhoud en operationeel).

InBalans is een samenwerkingsverband tussen drie aandeelhoudende partijen Facilicom, Macquarie Capital Group en VolkerWessels en daarnaast de volgende partijen Architekten CIE., Architectenbureau Paul de Ruiter, Sevil Peach, Karres en Brands Landschapsarchitecten, Arup, Halmos, Visser & Smit Bouw bv en Homij.