Zoeken
20150304 Haga Hybride OK 01.jpg

HagaZiekenhuis

DBM nieuwbouw ziekenhuis

Het gehele project omvat de Design, Build & Maintain van onder andere het nieuwe Juliana Kinderziekenhuis/ Moeder- en Kindcentrum, het OK-complex, het Hart- en Vaatcentrum en het tweede deel van de renovatie van het bestaande ziekenhuis. Ook voert VolkerWessels Vastgoedbeheer het technisch onderhoud van het gehele ziekenhuis uit voor de aankomende twintig jaar. De nieuwbouw van het HagaZiekenhuis is gerealiseerd met behulp van BIM (Bouw Informatie Model). Het gebouw is in 3D getekend, wijzigingen en revisies worden bijgehouden. Het BIM speelt ook een grote rol tijdens de onderhoudsfase.

Algemeen

Homij heeft de gebouw gebonden technische installaties van de nieuwbouw van het HagaZiekenhuis (Haga 2.0) te Den Haag ontworpen en gerealiseerd. De nieuwbouw heeft een bruto vloer oppervlakte van 37.500m2.

Planetree zorgconcept

De nieuwbouw is ontworpen door Meyer en Van Schooten Architecten (MVSA). Het ontwerp kenmerkt zich door zachte, ronde lijnen, transparantie en een grote inval van daglicht. Belangrijke kenmerken in het zorgconcept Planetree, van waaruit het HagaZiekenhuis werkt. Om dit project uit te voeren is onder de naam VolkerWesselsHaga een team samengesteld met werkmaatschappijen uit eigen concern aangevuld met partijen die hun sporen binnen en buiten de ziekenhuiszorg hebben verdiend. Huffmeijer: "Deze samenwerkingsvorm spreekt aan."

Het HagaZiekenhuis heeft ervoor gekozen zowel het ontwerp als de bouw en het technisch beheer voor twintig jaar aan te besteden. Zeker in de gezondheidszorg een zeer vernieuwende manier. Het HagaZiekenhuis is een van de eerste ziekenhuizen dat een dergelijke contractvorm aangaat. Ik heb er alle vertrouwen in dat we een vruchtbare samenwerking tegemoet gaan."

DBM Opdracht

Het gebouw is gerealiseerd op basis van een functioneel programma van eisen dat door het “Projectbureau Haga Vernieuwt” is aangeleverd in de vorm van geschreven documentatie en een database gebaseerd op Briefbuilder. Met  deze documentatie als basis is aan een drietal marktpartijen gevraagd om een voorstel te doen voor de uitbreiding op het bestaande ziekenhuis aan de Leyweg. De uitvraag betrof het complete ontwerp van het gebouw (architectonisch, constructief, logistiek en techniek) in alle facetten van het gebruik. Tot de opdracht behoorde ook het aansluitend onderhoud voor een periode van 20 jaar.

Het gebouw, dat met een lichtstraat is gekoppeld aan de bestaande bouw, huisvest onder andere de ambulante en klinische OK-vloeren en het JKZ (Juliana Kinder Ziekenhuis | moeder en kind centrum). De overige functies die in de nieuwbouw zijn gehuisvest zijn: het dagcentrum beschouwend, de fysiotherapie, Jutters, het Ronald McDonald Huis en het  Kraamzorghotel. Tevens is er ruimte voor het spreekuur en de dagbehandeling Interne Geneeskunde. Er is een auditorium voor 200 mensen en er zijn meer dan 10 vergaderzalen / conferentieruimten en tevens een aantal kantoortuinen voor de backoffice. Daarnaast zijn er een tweetal atria gerealiseerd.

Samen met de Dutch Green Building Council (DGBC) is een z.g. “Bespoke-traject” gestart waarbij een op maat gemaakte beoordelingsrichtlijn is gemaakt voor de nieuwbouw van het HagaZiekenhuis. De nieuwbouw  heeft inmiddels een BREEAM ontwerpcertificaat Excellent (4****) behaald. Het uitvoeringscertificaat voor BREEAM is aangevraagd en wordt op dit moment beoordeeld.

Verkeersstromen

Bij het ontwerp van het gebouw is rekening gehouden met de specifieke verkeersstromen die het functioneren van een ziekenhuis met zich meebrengen. Onderdeel van de opdracht was het leveren van de verticale transportinstallaties voor zowel personeel, bezoekers als goederen. In dat kader zijn zowel goederenliften als specifieke liften in het gebouw gerealiseerd (personenliften, goederenlift steriel, personenlift steriel).

Het gebouw is ook zodanig ontworpen dat een functionele routing voor bijvoorbeeld operatiepatiënten gewaarborgd is. De opbouw van het gebouw zorgt ervoor dat het gebouw levensloopbestendig is. Een eventuele veranderende ruimtebehoefte is daardoor relatief eenvoudig te realiseren.

Onderhoud

Tot het integrale onderhoud van het HagaZiekenhuis behoren zowel het gebouw (bouwkundig) als de technische installaties, inclusief terreinonderhoud. Deze onderhoudswerkzaamheden zijn gestart in december 2012, destijds op inspanningsbasis volgens contract, waarin een transitieperiode is vastgesteld naar een prestatiecontract per 1 januari 2015. Gedurende de periode van nieuwbouw OK's en JKZ (opgeleverd februari 2015), heeft ontwikkeling en implementatie plaatsgevonden naar onderhoud met behulp van BIM. De onderhoudsovereenkomst heeft een looptijd van twintig jaar.