Zoeken
1016.jpg

Het Beekdal - Vilente

Nieuwbouw woonzorgcentrum

De zorg een zorgenkindje? Niet wanneer je techniek slim inschakelt om privacy en bewegingsvrijheid van bewoners van woonzorgcentra te vergroten en medewerkers taken uit handen te nemen. Op deze basis heeft zorgverlener Vilente een nieuw woonzorgcentrum gebouwd voor zware zorg.

Het nieuwe woonzorgcentrum biedt plaats aan tachtig cliënten. Het complex bestaat uit twee gebouwen die via binnentuinen met elkaar zijn verbonden. Beide gebouwen staan haaks op de Utrechtseweg, zodat een zichtlijn op het Beekdal ontstaat. AgNova architecten uit Amersfoort heeft het nieuwe woonzorgcentrum ontworpen.

Homij is verantwoordelijk voor de technische installaties.

Zorgdomotica

In de panden zit veel installatietechniek verwerkt. Temperatuurcontrole van de tapwaterinstallatie maakt onderdeel uit van het legionellabeheersplan, de zonwering wordt automatisch aangestuurd door zonstraling maar kan ook handmatig bediend worden. Domotica wordt ingezet om de verpleging te ondersteunen. Het speciale op de zorg gerichte systeem van Verkerk is gekoppeld aan het uitgebreide wifisysteem en dus toegankelijk voor de smartphones van de verpleging.

Elke slaapkamer heeft in het plafond een multisensor met lerende infraroodcamera, gekoppeld aan het wifisysteem. De sensor detecteert beweging.

Als iemand ’s nachts uit bed stapt en niet meer terugkomt, krijgt de verpleging daar een melding van en kan vervolgens verbinding maken met de camera. Mits hiervoor toestemming is gegeven.