Zoeken
0715-Hoogbouwschilderen-0209.jpg

Integraal Beheercontract Hoftoren

Integraal beheer en onderhoud

Op donderdag 20 november 2014 heeft de ondertekening van het contract voor 9,5 jaar plaatsgevonden voor het project Integraal Beheercontract Hoftoren. Hiermee heeft VolkerWessels Vastgoedbeheer (onderdeel van Homij) officieel opdracht ontvangen van het Rijksvastgoedbedrijf. In 2024 ging het nieuwe contract in. Het doel van de nieuwe opdracht is de integrale instandhouding van de Hoftoren tot aan de geplande renovatie. Naar verwachting tussen 2028 en 2030.

Dit project is kenmerkend voor het principe ‘De markt levert’ zoals dat door het Rijksvastgoedbedrijf gehanteerd wordt. Met de contractvorm ‘Integraal Beheercontract’ (of ‘maincontracting’) draagt de aanbestedende dienst een deel van haar verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud over aan VolkerWessels Vastgoedbeheer.

Belangrijkste kenmerken van de contractvorm zijn: (1) VolkerWessels Vastgoedbeheer is als opdrachtnemer verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud, de opdrachtgever speelt geen rol meer in de operationele aansturing en (2) de keuze van toe te passen onderhoudsstrategieën wordt meer dan voorheen bij VolkerWessels Vastgoedbeheer neergelegd, doordat functionele prestaties gecontracteerd zijn.

Hoftoren

Het Rijkskantoor de ‘Hoftoren’ (ook bekend als ‘De Vulpen’) is gelegen aan de Rijnstraat 50 te Den Haag. De Hoftoren is één gebouw met een kantoorfunctie bestaande uit een toren van bijna 142 meter hoog, uitlopend in een spitse punt en een lager gedeelte. Het gebouw telt 31 verdiepingen en is in gebruik door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.