Zoeken
0010.jpg

International Criminal Court

Nieuwbouw gebouwgebonden (netwerk)installaties

ICC is een permanent hof voor het vervolgen van verdachten van genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. Een harde eis van de opdrachtgever was dat het gebouw duidelijke scheidingen kent tussen de in- en uitgaande stromen van medewerkers, verdachten en getuigen. Zij mogen elkaar niet per ongeluk treffen buiten de rechtszaal, ook niet bij een eventuele evacuatie of andere calamiteit. Dat vereist een nauwkeurige engineering van de strikte toegangscontrole. Om een idee te geven: er zijn meer dan duizend camera’s en toegangscontrolepunten op het terrein en in het pand gerealiseerd door Homij Networks. 

Lichtend voorbeeld

Homij Grote Projecten leverde alle gebouwgebonden installaties in dit project van aannemer Visser & Smit Bouw en Boele & van Eesteren (“Courtys”), waarbij de installaties in hoge mate geïntegreerd zijn. Een voorbeeld hiervan is Integrated LED. De verlichting is specifiek voor dit project ontworpen en komt tegemoet aan zowel de esthetische als de functionele eisen. Het pand telt meer dan honderdduizend individuele LED-lampjes en circa vierduizend spots gemaakt voor de plafondstructuur. Het licht in de rechtszalen en de publieke tribunes is afgestemd op het lamellenplafond, is variabel in kleur (warm – koel wit) en heeft een hoge lichtuitstraling zonder te verblinden. Alle rechtszalen bijvoorbeeld hebben een studio voor AV-opnames en licht speelt daarin een belangrijke rol.

Test, test, één twee drie…

Homij Networks leverde o.a. de toegangscontrole en de (data)bekabeling. Er waren duizenden installatiecomponenten nodig om het pand goed te laten functioneren, te kunnen bewaken en beheren. Het aanbrengen hiervan is één ding; ze testen is minstens zo belangrijk. Al deze componenten moeten apart én in samenhang getest worden. Gaat de deur open bij het invoeren van een pas, blijft deze gesloten bij een verkeerde pas, wordt de juiste alarmering getoond na drie keer verkeerd aanbod, functioneert de deur zoals gewenst bij brand? Eén component heeft zo vijftien deeltesten. Het geeft echt voldoening wanneer bij het testen blijkt dat alle geïntegreerde systemen echt als één systeem werken.