Zoeken
Buitenkant gebouw Kessler Stichting met opvallend dak met rood, groen en gele kleuren

Kessler Stichting

Nieuwbouw multifunctioneel/zorgcentrum

De Kessler Stichting is een ruim honderd jaar oude Haagse organisatie die op allerlei manieren hulp biedt aan dak- en thuislozen. Het nieuwe onderkomen is ambitieus met een opvallende dakkap. In de onderbouw van de Kessler Stichting vind je bijpassende functies als een restaurant, een wasserette en de winkel van 2-hands kledij. Een groene hof vormt het hart van het complex en biedt een besloten en veilige recreatieplek voor de kwetsbare bewoners. De vormgeving van dit grote daklozenhotel zit tussen utiliteitsbouw en woningbouw in.

Alle knowhow uit de kast

Alle technische knowhow is uit de kast getrokken om de luchtbehandeling goed te realiseren. Er was bijvoorbeeld nauwelijks ruimte voor verlaagde plafonds. De luchttechniek is dan ook verdeeld over drie luchtbehandelingsruimten waardoor de maten van de leidingen van de luchtbehandeling binnen de perken bleven. Ook is er gebruik gemaakt van de restruimte die de gangen bieden. En zijn er meerdere leidingschachten aangelegd. In overleg met ValstarSimonis is de engineering van het basisbestek uitgewerkt tot bruikbare werktekeningen. 

Installatietechniek

Homij Amsterdam heeft als nevenaannemer het nieuwe passentantenhotel voorzien van de technische installaties (E&W) en Homij Networks het data-netwerk en toeganginstallaties. Op installatietechnisch gebied was dit project voor Homij Amsterdam geen routineklus, maar met onze installatietechniek is goed ingespeeld op de bijzondere architectuur van het gebouw. De dak en thuislozen van Den Haag hebben een comfortabel, veilig en hygiënisch kleurrijk dak boven hun hoofd gekregen.

Homij Networks voert aanvullend het onderhoud uit aan het netwerk en toegangscontrole.

Brandveiligheids- en toegangsinstallaties

Vanwege de logies-functie van het pand hadden we extra aandacht voor de (brand)veiligheids- en toeganginstallaties en voor de aanleg van een innovatieve gebouwbeheersinstallatie. Rond de binnenhof van het U-vormige complex liggen ook enkele zelfstandige woningen waarin de mensen stap-voor-stap leren weer op zichzelf te wonen. Vanuit een centraal punt kunnen de beheerders die woningen op afstand installatietechnisch "vegen". De beheerder kan via het gebouwbeheerssysteem (GBS) checken of bijvoorbeeld het tosti-apparaat nog aanstaat met het oog op het voorkomen van brand.

Binnenstedelijke logistiek

De binnenstedelijke bouw vraagt aandacht. Er was een medewerker specifiek aangesteld als logistiek medewerker om iedereen steeds op tijd te voorzien van materialen en materieel. Want hoe je het ook wendt of keert, de nieuwbouw voor de Kessler Stichting was een ingewikkeld bouwproject midden in een grote stad waarbij aandacht voor een goede logistiek belangrijk is.