Zoeken
kpnborg-ref.jpg

KPN Borg

Renovatie kantoorgebouw

Het binnenklimaat van panden verheugt zich in groeiende belangstelling. Gezonde lucht en een prettige temperatuur dragen immers bij aan de gezondheid en daarmee aan de productiviteit van medewerkers. Voor een groot call center is het binnenklimaat helemaal essentieel, omdat de medewerkers langere tijd aan hun werkplek gebonden zijn. Daarom stond klimaatbeheersing centraal bij de renovatie van het pand KPN Borg in Groningen. Homij werd last-minute bij het project betrokken en moest op een rijdende trein springen. Veel voorbereidingstijd was er niet, een uitdaging omdat het gebouw 24/7 (call center KPN) in gebruik blijft. 

Warmtelast

Het project was opgedeeld in bouwlagen en werd in principe per bouwlaag afgehandeld en opgeleverd. Als eerste werd de verdieping gestript. Daarna werd begonnen met de werkzaamheden die bestonden uit het aanbrengen van extra koeling, die nodig was omdat de warmtelast toeneemt door het grotere aantal medewerkers. De verversing van de lucht plus de koeling waren geregeld via een centraal luchtsysteem dat via variabele volumeboxen (VAV boxen) en lijnroosters de ruimten van verse lucht en koeling voorziet. Het (bestaande) systeem was echter niet toereikend om aan de nieuwe eisen en condities te voldoen.

Het is niet mogelijk luchthoeveelheid en koelvermogen onbeperkt op te voeren; dat zou tochtklachten geven. Besloten werd om een fan coil-installatie bij te voegen op de verdiepingen en deze als additionele koeling te gebruiken. De primaire koeling wordt verricht met de centrale luchtinstallatie. Wanneer die koeling ontoereikend is, komt de fan coil-installatie erbij voor restkoeling.

Strakke planning

De grootste uitdaging was het halen van de planning. Deze was zeer strak, temeer omdat er geen tijd was geweest voor Homij voorafgaand aan het project. ‘Normaal gesproken staat er een jaar voor een project van deze omvang, maar dit is in zeven maanden gerealiseerd’, vertelt Erik Vasbinder (opdrachtgever). ‘De vaste facilitaire partner van KPN, Sodexo, regelde de verhuizing. Het was letterlijk zo dat onze mensen – en dus die van Homij – net na de oplevering van een verdieping naar beneden gingen met de lift, en in de andere lift op datzelfde moment de verhuizers naar boven gingen om het meubilair te plaatsen. Zo nauw luisterde het.’ Dat zowel URA, pandeigenaar en huurder tevreden zijn over het door Homij geleverde werk, blijkt uit het feit dat Homij opdracht heeft gekregen voor service en onderhoud.