Zoeken
Voorkant ministerie van verkeer en waterstaat

Ministerie Verkeer & Waterstaat

Computerruimten

De computerruimten van het Ministerie van V&W op voldeden niet meer aan de eisen die de ICT-dienst stelt aan deze ruimten. Op beide locaties is de installatietechniek aangepast en voldoet nu de meest moderne eisen. De belangrijkste werkzaamheden waren het aanbrengen van een modern koelconcept en het op peil brengen van noodstroomvoorzieningen.

Klimaat en elektrotechniek

In beide computerruimten zijn klimaatinstallaties en elektrotechnische installaties geplaatst, gedimensioneerd op 400kW en 250kW, resp. locatie Koningskade en Plesmanweg. De installaties zijn ontworpen conform TIER-II en TIA942 waarbij voor de gehele installatie een N+1 situatie op componentniveau geldt, waarbij sprake is van een enkelvoudig distributiepad.

Naast de elektrotechnische en werktuigbouwkundige werkzaamheden zijn enkele bouwkundige maatregelen getroffen. Het ging hierbij met name om het treffen van voorzieningen voor het kunnen plaatsen en installeren van de nieuwe installaties.

Tijdens de werkzaamheden van Homij hebben alle processen regulier doorgang gevonden.