Zoeken
Leiden Lakenhal 0013.jpg

Museum De Lakenhal

Uitbreiding monumentaal gebouw

Dit monumentale gebouw in Leiden, oorspronkelijk een keurhal voor wollen lakense stoffen, vormt sinds 1874 het hart van het museum De Lakenhal. Bijna honderd jaar geleden werd het museum twee keer zo groot door de uitbreiding met de Papevleugel en in 2017-2019 werkte Homij mee aan opnieuw een uitbreiding. Het palet aan gebouwdelen uit verschillende tijden krijgt een moderne toevoeging, waarbij het uitgangspunt is dat de delen elk hun eigentijdse karakter behouden.

Volledige integratie

Homij participeerde als onderaannemer van de VOF Nieuw Laecken (IBB Kondor en Koninklijke Woudenberg) en realiseerde de E- en W-installaties. Naast de nieuwbouw bestond de renovatie in de Papevleugel uit nieuwe roosters en verlichting, terwijl in de oude lakenhal de installaties volledig zijn vervangen. Projectleider Frank Vierdag: ‘Als installatiebedrijf zijn we gewend onze installaties weg te werken, maar hier ging dat wel enkele gradaties verder. De installaties zijn volledig geïntegreerd in de architectuur, het interieur en de meubels. Roosters zijn onzichtbaar aanwezig en componenten zijn zoveel mogelijk in kleur van de achtergrond aangebracht.’

Maatwerk

Het vergde het nodige overleg en planning om die volledige integratie tot stand te brengen. Zo kreeg de achterplaats een overkapping waarin de armaturen en installatie zijn verwerkt. ‘Het idee kwam uit het bestek, van de architect en adviseur’, vertelt Frank. ‘Na het lezen en het bekijken van de tekeningen werd duidelijk dat hier behoefte was aan maatwerk door samenwerking. Daarom kozen we voor vaste partners waar eerder succesvol mee is samengewerkt.’ De partijen zaten regelmatig met elkaar om tafel voor overleg. Ieder werkte vervolgens de eigen onderdelen uit, om die in een volgende bespreking weer bij elkaar te brengen. 

Kruipen op zolder

Hoe mooi het ook is om aan zo’n monumentaal pand te werken, veeleisend is het ook. Er zijn geen tekeningen beschikbaar die de complete installatie goed in beeld brengen. Een 3D-model is geen optie. Er zit niets anders op dan ter plekke alles te bekijken, soms letterlijk kruipend, om te zien hoe kanalen en leidinggoten moeten passen. ‘Dit vraagt veel van de partners. Iedereen heeft meegedacht en zich proactief opgesteld, waardoor we terug kunnen kijken op een geslaagd project’, besluit Frank.