Zoeken
Hilversum - Mytylschool0099.jpg

Mytylschool De Kleine Prins / Merem

Nieuwbouw behandelcentrum Merem

In Hilversum is de nieuwbouw van het behandelcentrum Merem gerealiseerd. Eén gebouw in een bosrijke omgeving, waarin Mytylschool De Kleine Prins als huurder zijn intrek neemt. Voor Merem zelf zijn in het gebouw behandel- en verzorgingsruimten voor kinderrevalidatie, een grootkeuken, zwembad en sporthal gerealiseerd. De nieuwbouw van Merem vormt samen met het nieuwe ziekenhuis Tergooi het hart van Gezondheidspark Monnikenberg.

Mytylschool De Kleine Prins

De school voor speciaal onderwijs heeft een oppervlak van 5.000 m2 BVO, het behandelcentrum met verwarmd zwembad een oppervlak van 900 m2 BVO.

De Kleine Prins verzorgt onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar met lichamelijke beperkingen, meervoudige beperkingen of langdurige ziekten.

Werkzaamheden

Homij realiseerde een relatief ‘normale’ installatie. Het pand is voorzien van een Priva-gebouwbeheersysteem en heeft alle gebruikelijke E- en W-voorzieningen. Ongebruikelijk was het plaatsen van een eigen transformator op het perceel, dat op de nutsvoorziening van buiten is aangesloten. Het pand is verder voorzien van een grote warmtepomp op het dak en stand-alone luchtafzuigunits per vier klaslokalen met gevelroosters, om de verse boslucht van buiten maximaal te benutten. Homij Duurzame Energie Concepten heeft pv-panelen geplaatst en collega’s van Homij Networks hebben het datanetwerk geïnstalleerd.

Kinderen

Wat dit project écht bijzonder maakte waren de vele wensen die speciaal op de kinderen waren gericht. Bijvoorbeeld convectoren in plaats van radiatoren, zodat de kinderen zich niet kunnen bezeren. Kindveilige stopcontacten op hoogte, zodat de kinderen er niet met hun rolstoel tegenaan rijden. Tijdens de bouwperiode zijn de kinderen ook op bezoek geweest op de bouw en wij bij hen op school. Dan is het mooi om te zien voor wie je het doet.