Zoeken
5356.jpg

Nieuwbouw BMV MSP

Nieuw multifunctioneel gebouw

De Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) MSP (Meezenbroek-Schaesbergerveld-Palemig) te Heerlen is een nieuw multifunctioneel gebouw met een omvang van ca. 2.500 m2 BVO, verdeeld over 2 lagen. 

Combinatie renovatie en nieuwbouw

Homij heeft in opdracht van Bouwbedrijven Jongen alle E- en W-installaties ontworpen, uitgewerkt en gerealiseerd ten behoeve de nieuwbouw BMV MSP te Heerlen en de interne verbouwing van het gemeenschapshuis ’t Leiehoes. In dit project is sprake van aansluiting van een nieuw gebouw op een bestaand gebouw. De nieuw gebouwde BMV is aangesloten op het bestaande gemeenschapshuis. 

Er is een nieuw gebouwbeheersysteem aangelegd waar beide bouwdelen op zijn aangesloten. In het bestaande gebouw is verder de brandmeldinstallatie volledig vervangen. Uiteindelijk beschikt het gehele gebouw (bestaand + nieuw) over één brandmeldinstallatie. Vanuit de nieuwe hoofdentree zijn zowel de school, de gymzaal en ’t Leiehoes direct toegankelijk.

Meerdere gebruikers

De BMV MSP is een school accommodatie met een omvang van ca. 2.500 m2 BVO en omvat twee gefuseerde basisscholen (openbaar en katholiek), een kinderdagverblijf, sportvoorzieningen (gymzaal) en een sociaal-maatschappelijk gedeelte. De schoolfunctie met 14 klaslokalen is verdeeld over twee lagen.

Op de begane grond, waar de peuterspeelzaal en de groepen 1, 2 en 3 zijn gehuisvest, hebben deze functies meer het karakter van speel- en doe-hoeken. Op de verdieping zijn het echte werkplekken waar leerlingen rustig aan hun opdrachten kunnen werken.

Belangrijke uitdaging vanuit het ontwerp is het wisselende aantal leerlingen. Bij de opening van het gebouw waren er ruim 250 leerlingen, een jaar later al 280 en in 2020 320 leerlingen. In verband met de forse stijging is er gebruik gemaakt van de "overstroomfunctie” in het gemeenschapshuis.  Zodra de leerlingaantallen stijgen, worden er in die ruimte tijdelijke lokalen gecreëerd.

Duurzaamheid en gezond binnenklimaat

Het project heeft vanaf het ontwerp duurzaamheid en een gezond binnenklimaat als uitgangspunten gehad. De BMV voldoet aan het nieuwe Bouwbesluit 2015 en de aanvullende richtlijnen van de gemeente Heerlen ten aanzien van energie (verbruik). Maatregelen die hiervoor genomen zijn, onder andere: ledverlichting, ventilatie volgens Programma van Eisen Frisse scholen 2015 en VRF koel,-en verwarmingsinstallatie gecombineerd met zonnecollectoren voor warmtapwater bereiding aangevuld met PV-cellen. De school is volledig elektrisch (gasloos).

Overige duurzame (en levensduurkostenbesparende) maatregelen zijn genomen met ook oog voor de gebruikers. Zeer praktisch voorbeeld is de toepassing van ledverlichting, maar denk hierbij aan de klimatisering cf. Frisse Scholen klasse B. Hiervoor is de koel- en verwarmingsinstallatie o.a. uitgevoerd o.b.v. VRF-techniek. Regeling van het binnenklimaat vindt plaats op basis van temperatuur en CO2-meting.