Zoeken
Blaricum - 75 woningen 1086.jpg

Nieuwe generatie gasloze woningen in Blaricum

75 luxe, gasloze nieuwbouwwoningen

Een gasloos huis met je eigen energiecentrale. Het is de nieuwe generatie woningen die in Nederland zijn gebouwd en onlangs zijn opgeleverd door Dubotechniek. In totaal 75 luxe gasloze woningen. Elke woning heeft zijn eigen warmtepomp met bodemlus. De opdrachtgever is Eteck, die beheert de installaties en levert aan de woningeigenaren de duurzame warmte en koeling.

De bron van het systeem is een bodemlus, vertelt projectleider Arie van der Weijde van Dubotechniek: ‘Per woning boren we een gat van 150 tot 200 meter diep. Daarin komt een kunststof buis met een lus en een vloeistof, die de warmte uit de bodem onttrekt. Via de warmtepomp en warmtewisselaars wordt warmte of koude aan het tapwater- en vloerverwarmingssysteem geleverd.’

Belangrijke keuze

Hoewel de installatie eigendom is van Eteck, hebben de woningeigenaren nadrukkelijk invloed gehad op het systeem voor hun woning. Van der Weijde: ‘Afhankelijk van hun warmtebehoefte konden zij de capaciteit van het systeem bepalen. Bijvoorbeeld een grotere warmtepomp, extra boilervat of alvast voorzieningen om de capaciteit later uit te breiden. Dit is een belangrijke keuze. Het complete systeem wordt op basis van de behoefte op maat voor de woning gebouwd en geoptimaliseerd, zodat de hoogste energie-efficiency wordt behaald.’

Wennen

Met de komst van de woning-gebonden duurzame installaties met eigen bron wordt de samenwerking tussen architect, aannemer, energieleverancier en WKO-specialist steeds belangrijker, zegt Van der Weijde: ‘Een optimale installatie heeft een optimaal geïsoleerde woning nodig. Samen maak je dit mogelijk. Daarom is het verstandig om al zo vroeg mogelijk met elkaar om tafel te gaan. Maar het succes van duurzaam verwarmen vraagt ook een andere houding van de woningeigenaar. Gebruikers moeten beseffen dat een duurzaam systeem wordt gebouwd en ingeregeld om de normwaarden voor de betreffende woning zo efficiënt mogelijk te realiseren. De thermostaat snel een graadje hoger of lager zetten wordt niet aangeraden. Veel mensen moeten wennen aan deze manier van omgaan met duurzame energie. Maar zij zullen snel overtuigd zijn. Een optimale woning-gebonden duurzame installatie met eigen bron is namelijk de meest efficiënte warmtevoorziening van dit moment.’