Zoeken
0230.jpg

Schouwburg De Lawei

Vernieuwbouw schouwburg

Een avondje uit in theater De Lawei in Drachten is nog comfortabeler geworden. Met de vernieuwbouw van het pand is een nieuwe, ingenieuze klimaatinstallatie geplaatst waarmee voelbare luchtstromen tot het verleden behoren.

Installaties

Homij verzorgde voor het gerenoveerde De Lawei en het nieuwbouw pand De Meldij de W-installaties zoals drinkwater, rioleringen, hemelwaterafvoer en de klimaatinstalla­ties. In die laatste kwamen tijdens de bouw veel veranderingen. ‘Het uitgangspunt in de oorspronkelijke bestektekening was een conventioneel ventilatiesysteem’, vertelt de projectmanager van de vestiging Groningen. ‘Tijdens de aanbestedingsfase maakte de opdrachtgever de keuze voor een Climotion systeem (voorheen BaOpt). Dit had grote gevolgen voor het ontwerp. De kanalen en roosters in de ruimtes zelf plus de vloerverwarming kwamen te vervallen. In de plaats daarvan kwam een enkele toevoer- en retourvoorziening per ruimte. Ook kwamen er aanvullend VAV-kleppen en naverwarmers. De regeltechniek is compleet anders.’

Chaotische luchtstromen

Conventionele luchtbehandeling wekt een gerichte stroming op die zich mengt met de aanwezige lucht. Er is een ontwerp met kanalen gemaakt waaraan op diverse plaatsen roosters zitten, zodat de lucht goed verdeeld wordt. De uitdaging bij deze systemen is de positie en worp zo te kiezen dat de luchtstromen zo min mogelijk voelbaar zijn. Er zal met een conventioneel systeem altijd temperatuurverschil zijn tussen vloer en plafond omdat warme lucht naar boven wil. Climotion heeft geen gerichte luchtstroming door een gescheiden, gerichte aansturing van de toe- en afvoer van de lucht. Dit resulteert in een ongerichte of chaotische luchtstroom met een lage snelheid. De chaotische stroom heeft maar één toevoer en één afvoer, die plaatsvindt door verdringing. De regeling luistert daarom veel nauwer. Regelkleppen in de kanalen worden gestuurd door de ‘voelers’ in de ruimte, die niet alleen de temperatuur maar ook vocht en CO2 meten. Minder lucht in beweging bete­kent energiebesparing. De meer gelijkmatige ruimtetemperatuur, ook bij vloer en plafond, bespaart eveneens energie. Volgens de produ­cent van Climotion zelfs 25 procent of meer.

Nog meer besparing

Het klimaatsysteem was niet de enige grote wijziging. De Lawei koos in de aanbestedings­fase ook nog voor een WKO systeem in de vorm van een open bron. Koude en warmte uit de lucht wordt hierin opgeslagen en gebruikt voor koeling respectievelijk verwarming van het gebouw. Beide maatregelen samen zorgen voor een flinke energiebesparing van de twee panden en hebben bijgedragen aan een fantastisch duurzaam gebouw.