Zoeken
20161012_CopyrightMdLMarsprine_5413p.jpg

Spoedeisende Hulp AMC

Renovatie SEH

Het AMC heeft een volledig vernieuwde Spoedeisende Hulp (SEH). In 2,5 intensieve verbouwingsjaren ontstond een overzichtelijke, gebruiksvriendelijke en veilige omgeving voor patiënten en medewerkers.  Sluiten van de SEH was geen optie. De bouwende partners Homij, MedicomZes en Van Galen (HoMeGa) waren zich sterk bewust van hun verantwoordelijkheid: Uitval van een functie kan levensbedreigend zijn.

Protocol werkplan

Kenmerkend voor het project was de gestructureerde aanpak in fasen. Voor elke fase was er een vast protocol. Eerst een grondige inventarisatie van het bouwdeel waarin gewerkt moest worden. Wat loopt er aan leidingen, buizen en kanalen, welke kunnen er weg, wat moet in bedrijf blijven? Het AMC gaf vervolgens aan wat hoog en wat laag risico was. Voor hoog risico werden voorzorgsmaatregelen getroffen, zoals zorgen dat de verlichting in de traumakamer niet zou uitvallen. Alle acties werden verwerkt tot een werkplan, na goedkeuring startten de werkzaamheden.

Foto's: Marieke de Lorijn (c)

Oplevering per fase

Nadat het volledige werkplan gerealiseerd was, deed de TD van het AMC een laatste check voor het afschakelen van het oude en inschakeling van het nieuwe. Dit minimaliseerde de risico’s. Per fase vond de oplevering plaats, waarbij de ruimte werd gevalideerd en in bedrijf gesteld. Dan werd er eerst proefgedraaid met personeel om alles te checken: de medische apparatuur, de verpleegoproepinstallatie, etc. Pas wanneer alles vlekkeloos verliep, werd de fase afgerond en de ruimte(s) opengesteld.