Zoeken
Een van de OKs voor het Chirurgisch Behandel Centrum op de begane grond.jpg

UMCU ok-complex

Nieuwe operatieafdelingen

Het Universitair Medisch Centrum Utrecht heeft twee nieuwe operatieafdelingen. Goed onderling overleg vormde de levensader van dit specialistische project, omdat de medische zorg aan patiënten gewoon doorliep tijdens de realisatie.

Op de begane grond en de vierde verdieping zijn twee OK-complexen gebouwd met in totaal 21 operatiekamers. Het gaat om state-of-the-art operatiekamers die door hun aansluitbare karakter en hoog niveau aan voorzieningen (infrastructuur, apparatuur en multimedia) de komende twintig jaar ruimte en flexibiliteit bieden aan het UMCU.

Het samenwerkingsverband HoMeGa, bestaande uit Homij, MedicomZes en Van Galen Klimaattechniek is verantwoordelijk geweest voor de bouw en engineering van de in totaal 16.000 vierkante meter OK-complexen.

Continue overleg

Zowel van tevoren als tijdens de uitvoering vindt regelmatig overleg plaats met de klant, aangezien de dagelijkse activiteiten in het ziekenhuis door moeten gaan. Een zorgomgeving is 24/7 in bedrijf. Homij weet hoe te handelen in zo’n situatie. Bijvoorbeeld met het vrijhouden van vluchtroutes, rekening houden met onder- en overdrukgebieden, preventie van stof- en geluidsoverlast en het gecontroleerd in- en uitschakelen van luchtbehandeling en elektra.

Bouwen met zorg

Bij het werken in een curatieve omgeving is het creëren van bewustzijn belangrijk; dat je je altijd realiseert dat je werkt in een medische omgeving. Veiligheid heeft de hoogste prioriteit. Niet alleen onze veiligheid, maar ook en vooral die van de medewerkers en patiënten van het UMCU.