Zoeken
2-bewerkt.jpg

Verbouwing Cascadecomplex

Renovatie diverse gebouwdelen

Het Cascadecomplex in Groningen is een Rijksverzamelgebouw dat door 18 (Rijks)diensten wordt gebruikt. Eind oktober 2019 is het complex na een omvangrijke verbouwing weer volledig in gebruik genomen. De afgelopen twee jaar is door Homij maar liefst 6.800 m² van het pand verbouwd en heringericht conform Het Nieuwe Werken. De bestaande gebouwdelen 4 t/m 7 zijn verbouwd voor huisvesting van het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming, Belastingdienst Centrum voor Facilitaire Dienstverlening en Concern Dienst Verlener tot Fysieke Werkomgeving Rijk bestendige omgeving.

Normenkader Beveiliging Rijkskantoren (NkBR)

In het Cascadecomplex zijn beveiligde omgevingen/ ruimtes die alleen toegankelijk moeten zijn voor bevoegde medewerkers. De beveiliging, toegangscontrole en entrees in de bouwdelen 4 t/m 7 voldoen door de verbouwing aan het Normenkader Beveiliging Rijkskantoren (NkBR) niveau.

Installaties

In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf heeft Homij in gebouwdelen 4 t/m 7 in het Cascadecomplex, installatietechnische- E&W incl. beveiliging en bouwkundige- aanpassingen gerealiseerd. De componenten die gedemonteerd/gesloopt zijn de E- en W-installaties die bestonden o.a. uit kanalisatie en leidingwegen, verlichting, sanitair, LBK, luchtroosters, plafonds, regelinstallatie GBS, data en beveiliging. De werkzaamheden hebben gefaseerd plaatsgevonden. Het gebouw is tijdens de werkzaamheden in gebruik gebleven. Zodanig dat de continuïteit van de bedrijfsvoering van de gebruikers, in zijn algemeen, de RvdK, B/CFD en CDV in het bijzonder, doorgang kon vinden.