Zoeken
VU Campusplein - nieuwbouw Amsterdam 1017.jpg

Vrije Universiteit Amsterdam (VU)

Integraal onderhoud

De Vrije Universiteit Amsterdam is een brede onderzoeks- en onderwijsuniversiteit in Amsterdam dat vanaf januari 2017 door VolkerWessels Vastgoedbeheer integraal wordt onderhouden. De onderhoudswerkzaamheden bevatten zowel correctief (middels 24/7 meldkamer), curatief, preventief onderhoud alsook keuringen in inspecties.

Integraal onderhoud

VolkerWessels Vastgoedbeheer (VWVB), handelsnaam van Homij, voert bij de VU het integrale beheer en onderhoud (E/W/B) uit aan inmiddels elf gebouwen. De gebouwen op de VU Campus zijn meerdere publieke (onderwijs) gebouwen waar meer dan 1.000 gebruikers per gebouw kunnen verblijven. Het betreft hoofdzakelijk onderwijs- en kantoorgebouwen, maar ook ondersteunende ruimtes en faciliteiten, zoals laboratoria, sportvoorzieningen, bedrijfsrestaurants, werkplaatsen en loodsen.

Onderhoud bij onderwijsinstellingen

Werkzaamheden bij onderwijsinstellingen vragen altijd om een betrokken en proactieve houding. Alle werkzaamheden bij de VU worden daarom nauw afgestemd op de primaire processen. De specifieke ruimtes bij de VU zijn ingedeeld op basis van kriticiteit, waaraan soorten tactische onderhoudsniveaus zijn gekoppeld (hoog-midden-laag). Hierbij is bepaald dat laboratoria, het auditorium en het dierenproef center de classificatie 'hoog' kregen. Het gaat bij de VU om prestatiegericht onderhoud en het actief technisch beheren van de E&W installaties, waarbij de primaire processen ongehinderd doorgang kunnen vinden. 

Beperking overlast

Veel van de planbare werkzaamheden vinden plaats op onderwijsluwe momenten, bijvoorbeeld in de vakantieperiodes en buiten tentamenperiodes, maar daarnaast worden de werkzaamheden natuurlijk ook uitgevoerd tijdens reguliere schooltijden. Voor het door-functioneren van de installaties worden, indien noodzakelijk, tijdelijke maatregelen/voorzieningen getroffen en overlast tot een minimum beperkt, zodat de contiuniteit wordt geborgd. Hierdoor kunnen onder andere de (hoor)colleges gevolgd blijven worden en onderzoeken toch worden uitgevoerd. Deze voorzieningen worden ook getroffen bij overige ruimtes (bijvoorbeeld laboratoria) waar strenge eisen gelden met betrekking tot het binnenklimaat. Daarnaast houden wij bij onze onderhoudsplanning altijd rekening met voldoende capaciteit van gekwalificeerd personeel zodat de werkzaamheden en de verwachte service worden geborgd.

Vast beheerteam

VolkerWessels Vastgoedbeheer (VWVB) heeft een vast beheerteam op het campusterrein gestationeerd, waarmee een hoog serviceniveau gerealiseerd kan worden. Doordat het team vast op locatie is, is VWVB voor de VU altijd beschikbaar voor overleg en kan er snel ingespeeld worden op vragen of verzoeken. Er ontstaat een ‘wij-gevoel’ in het team door de grote mate van betrokkenheid bij de gebouwen en de VU-organisatie. Dit heeft een positieve uitwerking op het kwaliteitsniveau van de dienstverlening en zorgt hiermee voor hoge flexibiliteit en het snel kunnen inspelen op wensen van de VU in relatie tot het integrale beheer & onderhouds contract.