Zoeken
2192.jpg

Zernike College Haren

Nieuwbouw E-installaties

In opdracht van Gemeente Haren en Openbaar Onderwijs Groep Groningen (O2G2) hebben Rottinghuis en Visser & Smit Bouw de nieuwbouw van Zernike College in Haren gerealiseerd. In het project realiseerde Homij de elektrotechnische installaties. In augustus 2014 is de bouw van Zernike College in Haren (Gn) gestart, conform planning heeft oplevering in juli 2015 plaatsgevonden. Het nieuwe schoolgebouw biedt ruimte aan zo’n 1400 leerlingen en 150 medewerkers.

Binnen het installatieconcept zijn in het kader van duurzaamheid in combinatie met de eisen van Frisse scholen de volgende energiezuinige installaties opgenomen:

  • Vraaggestuurde ventilatie (CO2-gestuurd);
  • Gebalanceerd systeem inclusief warmteterugwinning (rendement > 90%);
  • WKO met warmtepomp (warmteopwekking en koeling in het gebouw);
  • PV-cellen (opwekking elektra).

Prestatie contract onderhoud

Homij voert in opdracht van O2G2 bij het Zernike College te Haren het meerjarige onderhoudswerkzaamheden uit aan alle gebouwgebonden elementen inclusief bouwkundig. Het Zernike College (Harens lyceum) heeft een totaal BVO van 9.244 m2. Het onderhoudscontract is afgesloten voor 20 jaar en betreft een prestatiecontract. 

Gebruiksgerichte verbouwingen / renovaties

De gebruiksgerichte,- verbouw,- /renovatie,-werkzaamheden bestaan in hoofdlijnen uit het leveren, monteren en bedrijfsvaardig opleveren van nieuwe, aangepaste of gereviseerde elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties en bouwkundige voorzieningen, conform wensen O2G2, Frisse Scholen klasse B en volgens de geldende bouwbesluiten. Hierbij worden de installatie-onderdelen zoveel mogelijk hergebruikt. Wordt het afval gescheiden verwerkt en worden zo duurzaam mogelijke materiaal- en uitvoeringskeuzes gebruikt.