Zoeken

Regels voor een tijdige betaling van uw facturen

Facturen indienen Homij Technische Installaties b.v.   Homij Technische Installaties b.v. streeft naar een efficiënte afhandeling van inkomende facturen. Voor een juiste verwerking – en tijdige betaling – is het vereist dat uw facturen aan enkele voorwaarden voldoen. Wij verzoeken u om onderstaande punten in uw facturering door te voeren.

Adressering en verzending

Uw facturen dienen voorzien te zijn van de juiste tenaamstelling en als PDF verzonden te worden naar het juiste e-mailadres. Deze gegevens treft u onderstaand aan en zijn tevens vermeld op onze inkooporders.

Homij Technische Installaties B.V.
facturen@homij.nl

Homij DEC
facturen@homijdec.nl

Homij Kropman Combinatie v.o.f.
facturen@homijkropman.nl

HBC III v.o.f.
facturen@hbc3.nl

GGB InBalans DBMO B.V.
facturen@bredainbalans.nl

Homij Technische Installaties - Bosman Bedrijven VOF
facturen@homijbosman.nl

HKC Techniek VOF
facturen@homijkropman.nl

DC AMS1 Development BV
facturen@dc-ams1.nl

VOF BIC Techniek
facturen@bictechniek.nl

Bestelordernummer (IR-nummer)

Vermeld op uw facturen het bestelordernummer (IR-nummer) alsmede het project- of serviceordernummer zoals vermeld op onze inkooporder. Als er geen bestelordernummer bekend is, dient u onze schriftelijke opdrachtbevestiging als bijlage mee te sturen. U dient per bestelordernummer separaat te factureren.

Vermelden Homij-vestiging

De betreffende Homij-vestiging dient vermeld te worden op de factuur.

Keten- of inlenersaansprakelijkheid en verleggingsregeling

Indien de Keten- of Inlenersaansprakelijkheid (artikel 34 en 35 van de Invorderingswet 1990) van toepassing is op de factuur, dient de factuur te voldoen aan de betreffende wetgeving. In dit geval meld u het loonbestanddeel en het contractueel overeengekomen percentage dat HOMIJ dient over te maken naar uw G-rekening. U dient dan tevens uw IBAN G-rekeningnummer te vermelden op de factuur.

Als de BTW-verleggingsregeling van toepassing is, dienen zowel uw als ons BTW-nummer op de factuur te worden vermeld.

Toevoeging WKA

Indien de WKA van toepassing is vult u uw factuur aan met getekend mandagenregister en/of urenstaat. Vragen omtrent de WKA stuurt u naar homijwka@homij.nl.

Betalingstermijn

Homij hanteert (conform “Inkoopvoorwoorden VolkerWessels”) een betaaltermijn van 60 dagen, tenzij met u schriftelijk een andere termijn is overeengekomen.

Eén PDF-bestand
De facturen dienen uitsluitend te worden aangeleverd in PDF-formaat. Elke factuur dient u in één PDF-bestand aan te leveren, beginnend met de factuur, gevolgd door eventueel vereiste bijlagen. Per e-mailbericht dient u één PDF-bestand te sturen. Meerdere PDF-bestanden in één e-mailbericht kunnen niet door ons worden verwerkt.

Let op

Uw facturen dienen aan bovenstaande voorwaarden te voldoen en voorzien te zijn van uw IBAN-rekeningnummer en BIC-code. Tevens dienen uw facturen te voldoen aan de Wet op de Omzetbelasting 1968 (zie hiervoor de website van de belastingdienst). In elk ander geval wordt uw factuur niet in behandeling genomen en geretourneerd.