Zoeken

Chatten met Frans van den Bogaard over EPA-U advies

HOMIJ geeft klanten graag advies over gezonde, comfortabele en toekomstbestendige gebouwen. Dit doen wij met eigen EPA-U adviseurs (Energie Prestatie Advies-Utiliteit). Maar wat doen deze adviseurs precies? Ik wilde daar graag meer over weten, dus nam ik contact op met Frans van den Bogaard, EPA-U adviseur en projectleider bij HOMIJ Vianen. 

20181121-chattenmetfransvandenboogaard.jpg
wanderrademaker585x70.1.jpg
Wander Rademaker > Marketing & Communicatie HOMIJ
frans-van-den-boogaard585x70.jpg
Frans van den Bogaard > EPA-U adviseur en Projectleider HOMIJ Vianen

 Ha Frans, wat doe jij als EPA-U adviseur?

 

Het komt erop neer dat ik het gebouw van de klant beoordeel op energieprestaties. Ik stel vast welk EPA-U energielabel het gebouw heeft en ik werk een maatwerkadvies met verbetermaatregelen uit. 

 

 Wat betekent zo'n EPA-U label dan?                                                                                               

69-energielabels.jpg
Energielabels

 

Het EPA-U energielabel geeft aan hoe energiezuinig een  gebouw is en welke besparingsmogelijkheden er zijn. De labelklasse voor nieuwe utiliteitsbouw loopt van A++++ t/m G, voor bestaande utiliteitsgebouwen loopt de labelklasse van A t/m G. Vanwege de opgave om CO2 neutraal te zijn in 2050 wordt energiebesparing steeds belangrijker, zo moeten alle kantoorgebouwen groter dan 100m2 minimaal energielabel C hebben vanaf 2023.

 

 Hoe beoordeel je een gebouw op energieprestaties?

 

Ik stel vast wat er qua installatietechniek in het gebouw aanwezig is en hoe de bouwkundige schil in elkaar zit. Zo komen onder andere      de verlichting en isolatiewaardes aan bod.

 

 En hoe gaat dat in zijn werk?               

 

Het begint met bestudering van bestaande gebouwtekeningen en andere gebouwdocumenten. Vervolgens ga ik door middel van een       visuele inspectie per ruimte na of de daadwerkelijke situatie overeenkomt met de tekeningen. Aan de hand van de inspectie en gekoppelde puntenscore wordt de Energie-index bepaald. Dit indexcijfer geeft aan welk energielabel het gebouw heeft en dus ook wat de besparingsmogelijkheden zijn.

 

 Oké, en jij stelt dan het maatwerkadvies op?   

 

Ja, het maatwerkadvies is eigenlijk een uitbreiding op het energielabel. Kenmerk van zo’n maatwerkadvies is dat er verschillende              scenario’s worden beschreven, dus scenario’s met verschillende verbetermogelijkheden en verschillende uitkomsten voor een energiezuiniger gebouw.

 

 Ik kan me voorstellen dat elke klant andere wensen heeft.

69-configurator.jpg
HOMIJ Configurator

 

Ja, klopt! Om specifieke wensen van onze klanten beter in beeld te brengen hebben we de HOMIJ Configurator ontwikkeld. Met deze tool kijken we samen met de klant naar mogelijkheden om te verduurzamen, maar vooral ook naar verbetermogelijkheden op het gebied van comfort & gezondheid, gebruiksvriendelijkheid, imago & uitstraling en gebruikersgedrag. Hierin staat centraal hoe gebouwgebruikers deze aspecten beleven en hoeveel belang gebouwgebruikers hechten aan deze aspecten. Ik stuur je wel even een afbeelding ->

 En daar houd jij rekening mee bij het opstellen van het maatwerkadvies?

 

Zeker, uit de HOMIJ Configurator blijkt wat de klant écht belangrijk vindt. Zo kan het zijn dat een klant veel waarde hecht aan de                 gezondheid van gebouwgebruikers. Samen met de klant zijn verschillende maatregelen gekozen die direct bijdragen aan een betere gezondheid. Ik kan deze specifieke maatregelen uitwerken in het maatwerkadvies met meerdere scenario’s, waarin ik altijd rekening houd met energiebesparing.

 

 Klinkt alsof jij de klant inzicht geeft in een beter gebouw.         

 

Daar komt het eigenlijk wel op neer. Een duurzaam gebouw is ook een prettig gebouw waar je graag naartoe gaat en waar je wilt              verblijven. Met behulp van de HOMIJ Configurator leggen we een direct verband tussen het gebouw en de behoeftes en belangen van de gebruikers. Met een uitgewerkt maatwerkadvies geef ik de klant specifieker inzicht in de gevolgen van de verbetermaatregelen. Op deze manier willen we klanten beter adviseren, nu en in de toekomst.