MVO & Duurzaamheid - Homij icon-arrow-right
HomeOns DNA ...MVO & Duurzaamheid

MVO & Duurzaamheid

Maatschappelijke betrokkenheid en duurzaam ondernemen zitten in ons DNA. Zo voelen we een sterke verantwoordelijkheid om een leidende rol op ons te nemen in de energietransitie. We zijn ons ervan bewust dat wij, als onderdeel van de installatiebranche, bepalen hoe de energietransitie vorm krijgt. We nemen onze verantwoordelijkheid door gebouwen energiezuiniger, duurzamer en comfortabeler te maken met installatietechniek en klanten proactief te adviseren over duurzaamheidsmaatregelen.

 

Bij onze werkzaamheden streven we minimale belasting van het milieu na en leveren we een bijdrage aan sociaal-maatschappelijke activiteiten. Hieronder een aantal van deze activiteiten.  

ISO 26000 – zelfverklaring

Op 27 augustus 2015 heeft de directie van Homij haar handtekening geplaatst onder de zelfverklaring ISO 26000. ISO 26000 is een internationale richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties. Homij laat hiermee zien mvo hoog in het vaandel te hebben staan. De verklaring is officieel geregistreerd bij NEN.

Rapportage

Als onderdeel van VolkerWessels rapporteert Homij per kwartaal over vele mvo-aspecten, waaronder: veiligheid, social return en duurzaamheid.  Verslaglegging gebeurt jaarlijks in het Duurzaamheidsverslag van VolkerWessels. Dit verslag wordt opgesteld conform GRI 4 in accordance optie ‘Core’. Bekijk de cijfers ook in de film "Homij in cijfers".

ISO 14001

Homij is gecertificeerd volgens het milieumanagementsysteem ISO 14001. Ten tijde van certificering was Homij één van de eersten binnen haar branche met dit certificaat. Dit verzekert u van aandacht voor milieu op de bouwlocatie.

Co2 prestatieladder

CO2-uitstoot

HOMIJ bezet trede 4 op de CO2-Prestatieladder. De CO2-prestatie wordt nauwkeurig gemeten en per kwartaal gerapporteerd. Ook zijn hieraan reductiedoelstellingen gekoppeld. We adviseren opdrachtgevers over installatietechnische maatregelen welke bijdragen aan reductie van CO2-uitstoot. Bekijk de carbon footprint van HOMIJ.

Inkoop

Elke leverancier van HOMIJ dient aan enkele minimale voorwaarden te voldoen. Deze eisen betreffen onder meer: geen kinderarbeid, erkenning van mensenrechten en integer handelen. Deze eisen zijn verwoord in onze inkoopvoorwaarden en ook in de “leverancierscode”.

VTI Amsterdam

Social Return

HOMIJ werkt sterk aan de inzet van social return. Zo zijn verschillende collega's van ons in dienst getreden na een ‘social return traject’ bij HOMIJ. Verder is HOMIJ één van de initiatiefnemers geweest van de oprichting Vakschool Technische Installaties (onderdeel Masterplan Techniek). Als onderdeel van VolkerWessels werkt HOMIJ ook aan de Social Return Prestatieladder.

Afval & Transport

Afvalstromen op onze projectlocaties worden gescheiden ingezameld. Ons streven is om deze stromen te minimaliseren. We kunnen helaas niet zonder verpakkingsmateriaal (bescherming), dus realiseren we gewichtsbesparingen waardoor brandstofverbruik minder wordt.

Advies over duurzaamheid

HOMIJ adviseert klanten proactief over mogelijkheden om te verduurzamen. Dit advies kan betrekking hebben op technische aanpassingen, maar evengoed de wijze van gebruik betreffen. We zoeken met deze adviezen zoveel mogelijk aansluiting bij de duurzaamheidsdoelstelling van de betreffende klant. Daarbij houden altijd rekening met wensen van gebouwgebruikers met betrekking tot comfort en gezondheid. Hiervoor zetten wij onze eigen EP-U adviseurs en de HOMIJ Configurator in. 

+