Zoeken
Foto van een brandmeldalarm op het plafond

Gecertificeerde brandmeldinstallatie

Brandmeldinstallaties zijn een essentieel onderdeel van de veiligheid van uw gebouw. Bij Homij Networks installeren en onderhouden we geavanceerde brandmeldsystemen. We zijn CCV-gecertificeerd, waarmee uw gebouw voldoet aan de eisen die verzekeraars stellen. Daarnaast voeren we regelmatige controles uit om de optimale werking van deze systemen te garanderen. Ons doel is om uw gebouw te beschermen tegen de gevaren van brand.

Koppeling met alarmcentrale

Bij de aanleg van brandmeldinstallaties verzorgen we ook de koppeling naar verwante installaties. Denk hierbij aan doormelding naar de alarmcentrale en koppeling aan blussysteem (sprinkler), (vlucht)deuren, liften en/of ventilatie.

Producten & diensten

  • Brandmeldinstallaties (Siemens, Hertek)
  • Rookmelders
  • Handmelders
  • Contactsturing
  • Sirenes/Alarm

Meer informatie of een offerte aanvragen?

Neem contact op

Projecten